- Litteraturarrangementer
- Skrivekonkurranser

- Antikvariater
- Bibliotek
- Bokanmeldelser
- Bokhandlere
- Forfattere på nett
- Forfatterintervjuer
- Forlag
- Litteratur
- Litteraturfestivaler
- Nettpublisering
- Nytt om litteratur
- Tidsskrifter

- Bøker om skriving
- Skrivestudier

- Litteraturpriser
- Oppslagsverk
- Organisasjoner og
   foreninger

- Språk
- Støtte og stipender

- Barn og unge
- Tegneserier

Støtte og stipender

Institusjonen Fritt Ord

NORLA - Støtte til oversettelse av norske bøker

Norsk forfattersentrum - Prosjektstøtte til medlemmer

Norsk Kulturråd

Den norske forfatterforening - En rekke statlige og andre stipender for skjønnlitterære forfattere. Ikke krav til medlemskap i foreningen.

Legatsiden

Tekstforfatterfondet - Ulike støtteordninger for skriving av tekster til musikk
2005-2006©www.forfatterportalen.no | alle rettigheter forbeholdes | post@forfatterportalen.no