- Litteraturarrangementer
- Skrivekonkurranser

- Antikvariater
- Bibliotek
- Bokanmeldelser
- Bokhandlere
- Forfattere på nett
- Forfatterintervjuer
- Forlag
- Litteratur
- Litteraturfestivaler
- Nettpublisering
- Nytt om litteratur
- Tidsskrifter

- Bøker om skriving
- Skrivestudier

- Litteraturpriser
- Oppslagsverk
- Organisasjoner og
   foreninger

- Språk
- Støtte og stipender

- Barn og unge
- Tegneserier

Skrivekonkurranser


Signaler
Hver høst utgir Cappelen en litterær revy for debutanter med tittelen SIGNALER. Her tar de inn dikt, noveller, kortprosatekster m.m. av forfattere som ennå ikke har debutert med egen bok. Ca 15 bidragsytere velges ut.

Frist for innsending av papirmanus er 15. november 2007. Sendingen må merkes "Signaler". Husk å oppgi din postadresse og mailadresse. Alle blir underrettet, men ubenyttede bidrag blir ikke returnert.

Ditt manus sendes til:
J.W. Cappelens Forlag A/S
Avd. for norsk skjønnlitteratur
Boks 350 Sentrum
0101 Oslo

2005-2006©www.forfatterportalen.no | alle rettigheter forbeholdes | post@forfatterportalen.no