- Litteraturarrangementer
- Skrivekonkurranser

- Antikvariater
- Bibliotek
- Bokanmeldelser
- Bokhandlere
- Forfattere på nett
- Forfatterintervjuer
- Forlag
- Litteratur
- Litteraturfestivaler
- Nettpublisering
- Nytt om litteratur
- Tidsskrifter

- Bøker om skriving
- Skrivestudier

- Litteraturpriser
- Oppslagsverk
- Organisasjoner og
   foreninger

- Språk
- Støtte og stipender

- Barn og unge
- Tegneserier

Oppslagsverk

Ordbøker:

Bokmålsordboka
Nynorskordboka
Norsk ordbok 2014
Norsk - Samisk orddatabank
Norsk - kinesisk ordbok
Norsk - ukrainsk ordbok
LEXIN - ordbøker for invandrere
Ordnett.no - Kunnskapsforlagets blå ordbøker på nett

Engelsk - Norsk
Webster's Dictionary - Engelsk ordbok
Cambridge Dictionary - Engelsk ordbok
Latinsk ordbok - Ordbok og grammatikk (på engelsk)

Alpha Dictionary - Stor samling ordbøker
BUBL LINK - Stor samling ordbøker
yourDictionary.com - Stor samling ordbøker

Skandinavisk ordbok
Retskrivningsordbogen - Dansk rettskrivningsordbok
Svenska Akademiens ordbok - Svensk ordbok
Islandsk språksekretariats ordbank - Islandsk ordbok

Caplex kryssordhjelper
Norsk kryssordleksikon - abonnement

Kulinarisk ordbok - Norsk, engelsk og fransk
Webopedia - IT-teknisk ordbok (engelsk)

AltaVista Babel Fish - Oversettelsesprogram
Logos - Flerspråklige oversettelser
Tritrans - oversettelse mellom engelsk, norsk og spansk

Leksika:

Caplex
Aschehoug & Gyldendals Store Norske
Wikipedia - Allmuen deler sin kunnskap
Wikipedia - Nynorsk versjon

Encyclopædia Britannica
Encyclopedia of Philosophy
Encyclopedia Mythica

Konkordanser:

Bibelen - Fra Menighetsfakultetet
Bibelen - Bible Gateway, mange språk
Henrik Ibsen - Søkeside til alle Ibsens verker (UiB)
Norsk Aviskorpus - UiB
Norske forfattere - Dokumentasjonsprosjektet
Tekstlaboratoriet - UiO

Annet:

Bokradioen - Lydbøker for barn og voksne hele døgnet
Boksøk
Frekvensordlister - Aksis (UiB). Norsk tekstarkiv
Google Print - Finn ord og tekstutdrag i tusenvis av bøker
IDUNN - Nasjonal database for tidsskrifter
Inges anagramgenerator
The Invisible Library - Bøker som bare finnes i bøker
Litteraturvitenskaplige hjelpemidler - UiT
Navnestatistikk - Statistisk Sentralbyrå
Prosjekt Runeberg
SAMBOK - Norsk samkatalog for bøker
Schøyen-samlingen - Omdiskutert og enestående samling håndskrifter.
Siterte sitater - Stor samling sitater
Stedsnavn - Statens kartverk (Norgesglasset)

2005-2006©www.forfatterportalen.no | alle rettigheter forbeholdes | post@forfatterportalen.no