- Litteraturarrangementer
- Skrivekonkurranser

- Antikvariater
- Bibliotek
- Bokanmeldelser
- Bokhandlere
- Forfattere på nett
- Forfatterintervjuer
- Forlag
- Litteratur
- Litteraturfestivaler
- Nettpublisering
- Nytt om litteratur
- Tidsskrifter

- Bøker om skriving
- Skrivestudier

- Litteraturpriser
- Oppslagsverk
- Organisasjoner og
   foreninger

- Språk
- Støtte og stipender

- Barn og unge
- Tegneserier

Forlag

Aschehoug
Cappelen
Damm
Gyldendal Norsk Forlag
Kolon
Oktober
Samlaget
Tiden Norsk Forlag

* * * *

Arkania
Bazar
Carl Forsbergs Bokförlag- Svensk forlag med Skandinaviske interesser
Commentum
Dinamo
Eide
Forlaget Kristiansen
Gasspedal
H Press
Imprint
Jung forlag - Nettforlag
Kagge
Kapabel
Kolofon
Lunde
Lydbokforlaget
Nordnorsk forlag
Norske bøker
Pantagruel
PAPP forlag
Pax
Piratforlaget
Poetikon - Nettforlag
Publica
Schibsted Forlag AS - Faktabøker og skjønnlitteratur
Schweitzerforlaget
Solum
Vidarforlaget / Bokvennen / Forlaget Transit

Publiser selv

Trykk (print-on-demand)

Bookline
Kolofon forlag
Master Trykk og Kopi AS
PowerPrint

B4 Press - Sverige
Bokmaskinen - Sverige
Books on demand - Sverige
Gör din egen bok - Sverige

Books on demand - England
Lulu - USA

Tips

Boknett
Bokverket - Sverige

Fagbokforlag

Fagbokforlaget
Forlaget Fag og Kultur
Gyldendal Akademisk
Høyskoleforlaget
Landbruksforlaget
Novus
Spartacus
Tapir Akademisk Forlag
Unipub AS
Universitetsforlaget

Norske forlagsadresser


Tips til manus-
innsendelse:

Les mer >>

2005-2006©www.forfatterportalen.no | alle rettigheter forbeholdes | post@forfatterportalen.no