- Litteraturarrangementer
- Skrivekonkurranser

- Antikvariater
- Bibliotek
- Bokanmeldelser
- Bokhandlere
- Forfattere på nett
- Forfatterintervjuer
- Forlag
- Litteratur
- Litteraturfestivaler
- Nettpublisering
- Nytt om litteratur
- Tidsskrifter

- Bøker om skriving
- Skrivestudier

- Litteraturpriser
- Oppslagsverk
- Organisasjoner og
   foreninger

- Språk
- Støtte og stipender

- Barn og unge
- Tegneserier

Forfatterintervjuer

Alvarez, Pedro Carmona
Intervjuet av Henning. H. Bergsvåg, Nettbiblioteket
Haugen, Paal Helge
Intervjuet 13.05.93 og 09.02.95 av Alf van der Hagen
Herbjørnsrud, Hans
Intervjuet av Alf van der Hagen i 1993 og 1995
Hødnebø, Tone
Intervjuet av Alf van der Hagen i 1995 og 1996
Jensen, Axel
Intervjuet av Alf van der Hagen i 1994
Nilsen, Tove
Intervjuet av Susanne Hedemann Hiorth for Vinduet, 2005
Solstad, Dag
I samtale med Jan Kjærstad, Vinduet 2001
Solstad, Dag
Intervjuet av Tom Egil Hverven, Vinduet 1999
Ulven, Tor
Intervjuet 16. - 17. oktober 1993 av Alf van der Hagen og Cecilie Skram Hoel for Vagant
Vold, Jan Erik
- Om Sverre Udnæs, intervjuet av Jorun Steensnæs for Bøygen, 2001
Ørstavik, Hanne
Intervjuet av Henning H. Bergsvåg, Nettbiblioteket 2003
2005-2006©www.forfatterportalen.no | alle rettigheter forbeholdes | post@forfatterportalen.no