- Litteraturarrangementer
- Skrivekonkurranser

- Antikvariater
- Bibliotek
- Bokanmeldelser
- Bokhandlere
- Forfattere på nett
- Forfatterintervjuer
- Forlag
- Litteratur
- Litteraturfestivaler
- Nettpublisering
- Nytt om litteratur
- Tidsskrifter

- Bøker om skriving
- Skrivestudier

- Litteraturpriser
- Oppslagsverk
- Organisasjoner og
   foreninger

- Språk
- Støtte og stipender

- Barn og unge
- Tegneserier

Bibliotek

Ressurser/oppslag

BIBSYS - Norges mest oppdaterte bibliotekdatabase
Bibliofil
Biblioteksvar.no - Still spørsmål til bibliotekarer på SMS, e-post eller chat
Hvordan bli bibliotekar
Touch & Turn - Virtuelt bibliotek

Bibliotekfaglig

ABM utvikling
Bibliotekarforbundet
Biblioteksentralen
Bok og Bibliotek
Forskerforbundets bibliotekforening
NORDBOK
Norsk Bibliotekforening
Norsk Musikkbibliotekforening

Biblioteker

Adressekatalog - Finn norske bibliotek

Deichmanske bibliotek - Oslo
Nasjonalbiblioteket
Nettbiblioteket - Bergen
Touch & Turn - Virtuelt bibliotek

Universitetsbiblioteker

Bergen
Oslo
Stavanger
Tromsø
Trondheim

Fylkesbibliotekene

Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Nord-Trøndelag
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold

Spesialbiblioteker

Europabiblioteket
Nobelinstituttets bibliotek
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
Samisk spesialbibliotek
Serieteket - Tegneseriebibliotek

Utenlandske biblioteker

Biblioteca Apostolica Vaticana
Bibliotheca Alexandrina
British library

LibDex - Finn 18 000 biblioteker verden over

Blogger

Baktanker
Bibliotekar i sivil
Bibliotekarens bibliotek
Blogg og bibliotek
Enger.priv.no
Kanskje det bare er meg…
Mitt drømmebibliotek
Plinius

Bibliofil - lenker til skolebibliotekenes søk

2005-2006©www.forfatterportalen.no | alle rettigheter forbeholdes | post@forfatterportalen.no